top of page
Multi-ethnic Group of Friends

VITAJTE V SPECIALNAZS.SK

O nás: Welcome

MATEMATIKA

PRE 5. AŽ 9. ROČNÍK ŠZŠ

SPN - Mladé letá, s.r.o.

Autorka Mgr. Lýdia Melišková

Ilustrácie Ivan Kováčik

Ilustrácie a design Igor Imro

Fotografie k témam Jaroslav Melišek

Učebnice1_edited.jpg
O nás: About Us
O nás: Apply Now
O nás: Apply Now
O nás: Apply Now
O nás: Apply Now
O nás: Apply Now
Pracovné zošity

PRACOVNÉ ZOŠITY PRE 7. AŽ 9. ROČNÍK

Výchovno-vzdelávacie témy

  • 7. ročník  - dopravná výchova,  propagácia cyklistiky 

  • 8. ročník - vlastenecká výchova

  • 9. ročník - profesijná výchova

O nás: About Us
O nás: Apply Now

Autorka Mgr. Emília Mošková

 Odborná a didaktická spolupráca

             Mgr. Lýdia Melišková

Grafický design a obálka

SPN - Mladé letá, s. r. o.

Ilustrovali Mgr. Roman Andrezál

                Mgr. art. Tomáš Frolo

                Mgr. art. Vladimír Vanko

                Táňa Žitňanová  akademická                                                maliarka

                Jaroslav Melišek

                Jozef Střelec

SPN - Mladé letá, s.,r.,o., Sasinkova 5, Bratislava
O nás: Welcome

UČEBNICA A PRACOVNÝ ZOŠIT PRÍRODOPIS 8. ROČNÍK ŠZŠ

O nás: Apply Now
Autorka  Mgr. Lýdia Melišková

Autorka Mgr. Lýdia Melišková

SPN - Mladé letá, s.r.o.
Ilustrácie Táňa Žitňanová akad. maliarka
Grafický dizajn a obálka SPN - Mladé letá, s.r.o.

O nás: About Us
OU Mat  1 3.jpg

Autorka Mgr. Lýdia Melišková

Ilustrácie Igor Imro 

               Jaroslav Melišek 

Design Igor Imro

Výchovno-vzdelávacia téma

význam učebných odborov v praxi

O nás: Welcome

UČEBNICA MATEMATILKA PRE 1. AŽ 3. ROČNÍK OU

O nás: Apply Now
Odborné učilište2_edited.jpg
O nás: About Us
O nás: Apply Now
O nás: Apply Now
bottom of page