Uč PRÍ 8.jpg

PRÍRODOPIS PRE 8. ROČNÍK ŠZŠ

Autorka Emília Mošková

             Lýdia Melišková

Ilustrácie Mgr. Roman Andrezál, Mgr. art. Tomáš Frolo, Jaroslav Melišek, Mgr. art. Vladimír Vanko, Táňa Žitňanová, akademická maliarka

Get in Touch