Testovanie z telesnej vychovy ziakov A i B variantu

Prosím o info. Ziaci s MP v A o B variante majú byť povinne testovaní z telesnej výchovy. Ak ano. Prosim z ktorých disciplín.
Ďakujem
Renka