Naboženská výchova/Náboženstvo

Dobrý deň, idem si po radu. Učím v špeciálnej triede ZŠ, v triede mám 5., 7., 9. ročník. U deviatakov mi je to jasné, názov Náboženská výchova, ale nikde som sa nedočítala či u piatakov a siedmakov sa názov predmetu volá Náboženstvo, alebo Náboženská výchova. V ISCED 1 je uvedené Náboženstvo/Náboženská výchova. Ideme tlačiť výpis vysvedčení a neviem ako to uviesť. Ďakujem za každú pomoc. Gabi